Misyonumuz

İhtiyaçlara en uygun sigortayı, kişinin menfaatlerini gözeterek sunmak ve hasar anında teknik destek vererek paydaşlarının gelişimine katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Sigorta hizmetleriyle insanların gelecek kaygılarının azalmasına katkı sağlamak ve sektöründe lider bir sigorta acentesi olmak.

Hizmetlerimiz
Sigorta Türleri

Zorunlu Trafik Sigortası

Hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar.

Kasko

Sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Aracınıza kasko sigortası yaptırarak; önemli birikimlerinizle aldığınız aracınızda oluşabilecek risklerin maliyetini sigorta şirketine devredersiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Konut Sigortası

Konut Sigortası ile evinizi ve içindeki eşyaları yangın, hırsızlık, deprem, su baskını, fırtına gibi pek çok riske karşı koruma altına alabilirsiniz. Bu risklerin konutunuza ve eşyalarınıza vereceği zararlar, ortalama bir konut poliçesi priminden çok daha yüksektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalının, sigorta başlangıç tarihinden itibaren ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, SGK geri ödeme kuralları dahilinde karşılar.

Özel Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar.

Grup Sağlık Sigortası

İşletme personellerine veya dernek çalışanlarına, eş ve çocuklarına yönelik sağlık sigortası ile uygun teminat ve limitler ile yatarak veya ayakta tedavi giderlerini karşılar.

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır.

Zorunlu Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası

Yurtdışı seyahatleriniz sırasında yolculuğunuza bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi riskleri seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Bireysel Ferdi Kaza

Sigortalı olarak belirtilen kişilerin kaza sonucu sürekli sakatlık halinde kendilerini, vefat durumunda ise yasal varislerini güvence altına alır.

Koltuk Ferdi Kaza

Araçta seyahat eden ve poliçede adedi belirtilen sürücü ve yolcuların ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar ilişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde teminat altına alır.

Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza

Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza sigortaları ile güvence altına alır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Ferdi Kaza

Uluslararası ve şehirlerarası yolcu taşıyan motorlu araçların zorunlu olarak yaptırması gereken sigortadır.

İşyeri Paketi Sigortası

İşyerinizdeki mallardan dekorasyonunuza, müşterilerinizden çalışanlarınıza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza kadar değer verdiğiniz tüm taşınır ve taşınmazları ekonomik bir şekilde güvence altına alabilirsiniz.

Eczanem Sigortası

Eczanenizi ve sizi koruyan geniş kapsamlı işyeri sigortasıdır.

Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası

Yangın, enkaz kaldırma, alternatif işyeri masrafları, iş durması, cam kırılması, grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kasa hırsızlığı, pompacı hırsızlığı, işletme sorumluluk, çevre kirliliği, 3. şahıs mali sorumluluk, yangın mali sorumluluk, yeraltı tank sızıntısından kaynaklanan zararları karşılamaktadır.

Otel Paket Sigortası

Depremden su baskınına, yangından fırtınaya, hırsızlığa kadar birçok riske karşı işletmeniz içinde yer alan bina ve tesisleri, demirbaş, makine ve elektronik aletlerinizi güvence altına alır.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri, belirlenecek limitler içinde teminat altına alınır.

Tamirhane Sorumluluk Sigortası

Tamirhanelerinize emanet edilen araçların, işletmenizin çalışmaları sırasında uğrayabilecekleri maddi zararları teminat altına alır.

Nakliyat Sigortası

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda teminat altına alınır.

İnşaat Tüm Riskler (All Risk) Sigortası

Yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Makinelerin montajı aşamasında karşılaşabileceğiniz çok geniş bir risk yelpazesini kapsar. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesiyle son bulur.

Elektronik Cihaz Sigortası

İşyerinizde bulunan bilgisayarlar, faks ve fotokopi cihazları, telefonlar, telefon santrali, tıbbi cihazlar, elektronik kontrollü tüm makineler, Elektronik Cihaz poliçesi ile teminat altına alınmaktadır.

Makine Kırılması Sigortası

Teknik ya da insani herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir kaza sonucu makinelerinizin arızalanması halinde, hasar ve kayıplarınız karşılanmaktadır.

Bitkisel Ürün ve Sera Sigortaları

Hasadınızı hiç beklemediğiniz bir anda meydana gelebilecek poliçede belirtilen doğal afetlere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Hayvan Hayat Sigortaları

Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz büyükbaş, küçükbaş, kümes, arı kovanı, su ürünlerinizi güvence altına alın.

Pati (Evcil Hayvan) Sigortası

Aşıları tamamlanmış olan 6 aydan büyük 10 yaştan küçük olan tüm ırk ve cinsiyetteki kedi/köpekler için yapılabilmektedir.

Tekne - Yat Sigortası

Tekneniz sadece denizlere açılmışken değil; yola çıkma esnasında ya da yolculuğunu tamamladıktan sonra sökme, genel bakım, montaj gibi işlemler yapılırken oluşabilecek zararlar da Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası ile teminat altına alınır.

Hukuksal Koruma Sigortaları

Kişilerin karşılaştıkları uyuşmazlık ortamında haklarını aramak veya savunmak için yapmak zorunda oldukları yasal masraflar karşılanır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlar içinde teminat altına alır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat taleplerini tazmin eder.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Likit petrol gazı firmalarının pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimlerin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca oluşacak maddi/manevi tazminat taleplerini, bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini ve hekim sorumluluğunda çalışanların (hemşire, sağlık memuru) kusurundan kaynaklanan tazminat taleplerini kapsamaktadır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik hizmetleriniz sırasında gerçekleşebilecek iş risklerinden doğan olumsuzluklara karşı çalışanlarınızı ve şirketinizi güvence altına alabilirsiniz.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, masraflar, üçüncü şahısların yaralanması, ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Kurumsal
Neden Bizimlesin?

Evinizi, aracınızı, sağlığınızı, iş yerinizi, bütçenizi, emeğinizi ve yaşamınızdaki nice değerinizi gelin birlikte koruma altına alalım.

HTS Sigorta uzman kadrosu ile ihtiyacınız olan sigorta türü için önerilen farklı poliçeleri sizler adına teknik olarak değerlendirir ihtiyaçlarınız doğrultusunda en ekonomik olanını kıyaslayarak seçmenize yardımcı olur.

Geleceğinizi koruma altına alırken olduğu gibi risk gerçekleştiğinde de HTS Sigorta yanınızda.

Bir sigorta uzmanına ihtiyaç duyduğunuzda sizlere dürüstlüğü ilke edinmiş personelimiz ile herzaman destek vermeye hazırız.

KORU SİGORTA 0850 205 5678 - ANADOLU SİGORTA 0850 724 0850 - ALLİANZ SİGORTA 0850 399 9999 - DOĞA SİGORTA 0850 811 5100 - ANKARA SİGORTA 444 1936 - AK SİGORTA 444 2727 - NEOVA SİGORTA 444 1 636 - SOMPO JAPAN SİGORTA 0850 250 8181 - GROUPAMA SİGORTA 0850 250 5050 - HDI SİGORTA 444 8 434 - MAPFRE SİGORTA 0850 755 0 755 - AXA SİGORTA 0850 250 9999

İletişim
Teklif al - destek

BEREKET SİGORTA 0216 427 4857 - HALK SİGORTA 444 1 545 - GÜNEŞ SİGORTA 0850 222 1957 - SBN SİGORTA 444 4 726 - UNİCO SİGORTA 0850 222 2800 - TÜRK NİPPON SİGORTA 444 8867 - TÜRKLAND SİGORTA 0212 334 2079 - LİBERTY SİGORTA 0850 222 5557 - RAY SİGORTA 444 4 729 - ZİRAAT SİGORTA 0850 222 9700 - GULF SİGORTA 444 1244- ZURICH SİGORTA 0850 250 7500 - ERGO SİGORTA 0850 211 1111 - QUICK SİGORTA 0850 755 1 755

İletişim
Merkezlerimiz

Uşak Şube

Durak Mahallesi 1. Dinçer Sokak No: 2/B64400 Merkez/Uşak

0542 664 64 60

halime.torlak@htssigorta.com

İzmir Şube

Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kavaklı Caddesi No:92 Seyrek Menemen/İzmir

0505 534 22 76

asli.karaca@htssigorta.com